COLOMBIA

What the first post in 2014 should be about / O čom by mal byť prvý článok roku 2014


I went for a walk to the lake and it was about three days ago. I was thinking about whether I should write in English (although with mistakes) or return to my mother tongue. I also thought about what the first article on Pimentona webpage in 2014  should be about.
Decision was made – the first article will be bilingual and it’ll be about everything or rather about nothing cause as soon as I type the first letter, my muse is already gone. Making plans is not worth of however I think that I can just write down few of them.

  1.  Get finally home after more than a year living abroad
  2. Clean my stray shoes and give them a nice rest for a while
  3. How to get rid of the fear of insects? Go to the rainforest and make friends with him

I think my family and friends will especially appreciate the first point and fall into perdition third one. The third point is still tabu, I’m not gonna talk about it now.

It is very important that we have some plans, ambitions , goals so we do not just waste the year and survive without enthusiasm and adrenaline , without zeal for something, we should try not to be lazy or disgusted by failures .

So let’s rock!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_________________________________________

Bola som sa prejsť k jazeru a bolo to asi pred troma dňami. Premýšľala som nad tým či písať po anglicky (aj s chybami) alebo sa navrátiť k rodnému jazyku a o čom by mal byť prvý článok roku 2014, ktorý sa objaví na Pimentone.
Padlo rozhodnutie- prvý článok bude bilingválny a bude o všetkom alebo skôr o ničom, lebo opäť ma múza opustí len čo ťuknem prvé písmeno na klávesnici. Plánovať sa síce veľmi neoplatí, ale pár  bodov len tak na nečisto by som si hádam mohla dať.

  1. Dostať sa viac ako po roku domov
  2. Vyčistiť túlavé topánky a dať im chvíľkový oddych
  3. Ako odstrániť strach z hmyzu? Íst do džungle a skamarátiť sa s ním

Myslím, že moja rodina a priatelia ocenia predovšetkým prvý bod a do zatratenia padne bod tretí. O treťom bode však zatiaľ pomlčím, ešte je priskoro na dvíhanie hladiny nesúhlasu 🙂

Dôležité je, aby sme si nejaké body, ambície, ciele stanovili, aby sme tento rok len tak nepreflákali a neprežili bez nadšenia a adrenalínu, bez zápalu pre niečo, aby sme neboli zlenivetí a zdeprimovaní neúspechmi.

Tak teda plnou parou vpred!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s